*****Kaligtasan, Demokrasya at Pag- ibig (Diyos at Tao)*****

Go down

*****Kaligtasan, Demokrasya at Pag- ibig (Diyos at Tao)*****

Post  James307 on Sat Sep 19, 2009 3:05 pm

(This is for the matured people of the Philippines, with understanding, respect and sincerity for the reader)

Sa simula pa lamang ay mabuti na ang Diyos sa kanyang mga nilikha, Ang Diyos na makapangyarihan, banal at spiritu na gumagabay at nag- iingat sa Kanyang mga lingkod.

Na Kanyang pinili ang bayang Israel na Kanyang sariling bayan at pinagpala at pinadakila, na upang maganap ang Kanyang Salita at siya ay makilala kasama ang maraming himala na ginawa niya.

Ang Diyos na mabuti at matuwid sa Kanyang hatol, Siya na Diyos ng mga israelita at hentil, Ang Diyos ng ninunong Abraham, Isaac at Jacob sa 12 lipi ng Israel, sa mga propeta at apostol patungo sa mga kristiano.

Na siya na nag- iisang Diyos sa tatlong persona (Ama, Anak at Spiritu Santo). Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat at nasa lahat ng dako.

Hindi niya pinabayaan na ang tao ay mapahamak sa impyerno dahil sa kasalanan, bagkus dahil sa Kanyang habag at dakilang pag- ibig binigay namatay si Hesus na kaisa isang Anak upang mamatay sa Krus para tayo ay tubusin at maligtas sa Pananampalataya natin sa Kanya...

Na tayo ngayon na sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan sa langit dahil sa Kanyang dakilang sakripisyo at sa Kanyang mahal na dugo.

Na tayo na marumi at masama ay nabago at palaya, nabuksan ang isipan sa katotohanan at mabuti.

Ang Salita ng Diyos na naganap mula sa bayang Israel (Holy Land), patungo sa Europe (Protestantismo), Amerika (Ebanghelismo), patungo sa Afrika (Misyon), sa Asia (Pilipinas bilang missionary field) at oceania (sa pamamagitan pag tira ng mga ingles dito.)
Mula sa Kasaysayan at kaganapan ng kasulatan ng mga hula at pangangaral ng ebanghelyo sa lahat ng dako, hanggang sa muli niyang pagbabalik, Maganap nawa – Amen.

<Demokrasya sa tunay na pagkakaisa ng mga tao, Pag- ibig sa Kapwa para sa kapayapaan ng kalooban at bansa, at ang Pag- asa sa tunay na pagbabago!>

“Naniniwala ako na lahat ay pantay- pantay at may karapatang malaman ang katotohanan…” –James307

Message fr: Beulah land Baptist Church

[09-19-09/1:00PM/A.C. Pamp. Philippines]

Visit: James307.blog.com for more info.

Thank you for your concerns and God bless you all…

TO SERVE GOD AND PROTECT PEOPLE.

~End~
avatar
James307

Number of posts : 48
Registration date : 2009-08-24

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum